Blästring

I produktionslinjen finns också sjösandsbläster och stålsandsbläster.

Sjösandsblästringen klarar en diameter upp till 2000 mm samt en höjd upp till 350 mm
Stålsandsblästringen klarar en diameter upp till 1200 mm samt en höjd upp till 400 mm.