Fräsmaskiner

Inom fräsning är NKC idag underleverantör till lagerindustrin som tillverkar produkter som används inom till exempel vindkraft, stenkrossar och gruvindustrin.

En DMC210U Deckel Maho. Palettväxlingssystem med tre paletter.
Möjliga dimensioner att bearbeta är upp till en maximal diameter på 2000 mm.

En DMC125U Deckel Maho. Palettväxlingssystem med två paletter byggd i cell med robot och tvätt för automatisk produktion.
Möjliga dimensioner att bearbeta är upp till en maximal diameter på 1200 mm.