Manganfosfatering

NKC har en helautomatiserad manganfosfateringsutrustning och en manuell utrustning för större produkter.
Fosfateringsautomaten kan fosfatera produkter upp till 840x840x600 mm
Den manuella fosfateringen kan fosfatera produkter upp till 2000x2000x450 mm